Vzdálený přístup TČ
Zde můžete aktivovat vzdálený přístup k ovládání tepelného čerpadla Noumea od firmy Ecowatt-EU a.s. Více podrobností najdete zde.
Seriové číslo ve tvaru A01234 nebo 01234567. Nevíte jak najít sériové číslo regulace? Návod je zde.
Seriové číslo ve tvaru 905KCDG12042 nebo 908KCAS0H568. Nevíte jak najít sériové číslo jednotky? Návod je zde.
Na tento e-mail budou zaslány instrukce a heslo pro vzdálený přístup k TČ!
Ulice kde je instalováno TČ
Město kde je instalováno TČ
Tento technik také získá vzdálený přístup k TČ. Je možno ponechat nevyplněné a doplnit později.
Je třeba souhlasit před odesláním.
Softwarové řešení dodáno firmou Hopix s.r.o. © Ecowatt-EU a.s.